Log in

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАНСКО ПРИЕ ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА ИВАН КАДЕВ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Общински съвет Банско одобри с пълно единодушие предложената от кмета Иван Кадев Програма за управление на община Банско през мандат 2019-2023 г.

В изготвянето и́ са взети предвид данни, които очертават основните проблеми и посоките за развитие на общината.

Като водещи цели са изведени: преодоляването на наследената финансова стагнация, възстановяването на икономическата активност на общината , забавена от развитието на Ски зона Банско и тази над гр.Добринище, както и постепенното възвръщане значението на Банско като средище за професионално образование, особено в сферата на туризма.

В мерките за постигането на целите за набелязани дейности за създаване и поддържане на функционална инфраструктура. Конкретно – възстановяване и изграждане на нови детски площадки, довършване реконструкцията на ул.”Пирин”, изграждане на ул.”Найден Геров”, изграждане на тротоари и осветление на ул.”Явор”, обновяване на уличното осветление, увеличаване на зелените площи, премахване на въздушните кабели.

През управленски мандат 2019-2023 предстои решаването на отлагани с години инфраструктурни въпроси като приключване на процедурата за приемане на ПУП на „Нови селищни образования”, изграждане на Обреден дом в гробищния парк на гр.Банско и благоустрояване на гробищните паркове във всички селища на общината.
Утвърждаването на Банско като предпочитана дестинация за целогодишен туризъм в различните му форми налага и изграждане на мултифункционална зала в настоящия мандат.

Въвежда се принципа „Ти решаваш”, според който процент от годишната инвестиционна програма ще се заделя за благоустройство след допитване на живущите по места.
Специално внимание в управленската програма е отделено на осигуряването на качествена и достатъчна като количество вода за всички населени места в община Банско.
В одобрения от общинските съветници документ са набелязани мерки за подпомагане на малкия и средния бизнес, здравеопазването, спорта, културата и образованието, обществения ред и сигурност.

Програмата е отворена за актуализация и допълнение с предложения на жителите на общината.

Програмата за управление управление на Община Банско за периода 2019-2023 г. ще бъде публикувана в сайта на Община Банско www.bansko.bg

kmet