Log in

ПРЕПОРЪКИ на Общинския кризисен щаб на Община Банско за превенция на коронавирус COVID 19

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

 

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка  и в съответствие с  препоръките на Националния оперативен щаб за спазване на социална дистанция,

ПРЕПОРЪЧВАМ:

Освен стриктното спазване на мерките, упоменати в Заповед № РД – 01 – 124/ 13.03 2020 г. на Министъра на здравеопазването

  1. Да бъде преустановено посещението на всички търговски обекти на територията на Община Банско, в т.ч. фризьорски и козметични салони и не само. Всички хранителни магазини, аптеки, бензиностанции, банкови и застрахователни офиси да спазват строго определените санитарно – хигиенни условия. В противен случай, ще бъдат предприети всички необходими законови мерки за преустановяване на дейността им.
  2. Гражданите и гостите на Община Банско да преустановят всички групови форми на дейност и мероприятия и да спазват определените от Националния оперативен щаб  санитарно – хигиенни изисквания.
  3. Всички собственици, управители и работещи в хотелиерския бранш да предприемат всички необходими мерки за неприемане на нови туристи, а настанените в момента да бъдат запознати и задължени да изпълняват мерките, определени от  Националния оперативен щаб. Да бъде ограничено свободното движение извън хотелските комплекси и места за подслон на пребиващите в тях гости.

Препоръчвам да бъдат предприети мерки за предсрочно прекратяване  престоя на гости на хотели и места за настаняване!

Иван Кадев /п/

Кмет на Община Банско

Председател на Общинския кризисен щаб

 

vajno-3