Log in

Благодарност към социалните работници

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

 

В Световния ден на социалния работник, нека да благодарим на тези, които денонощно полагат грижи за хората в неравностойно положение, за хората, които имат нужда от помощ и подкрепа.

Социалният работник е този, който ежедневно се сблъсква с трагедията и мъката на хората. Той е този, който работи за спазването на човешките права, работейки сред най-бедните и неоправданите.

В днешните неспокойни дни, социалните работници от Община Банско продължават да изпълняват дълга си.

За всичко това – благодарим!

 

socialni