Log in

ДОБРАТА НОВИНА „ТОПЛА ХРАНА В ТРУДЕН МОМЕНТ”

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Скромно и без да парадира, без да търси нищо в замяна, един човек с голямо сърце се грижи за прехраната на хронично болни, самотни и немощни хора от община Банско.

След обявяване на извънредното положение в страната,  генералният мениджър на х-л Регнум - г-н Бурхан Немутлу, предложи на общинското ръководство помощта си за безвъзмездно изхранване на хора в нужда.

Социалните работници от Община Банско стигнаха с щедрото предложение на дарителя до десетки възрастни хора, които по различни причини не могат да се грижат за себе си в условията на извънредно положение. 

Въпреки ограниченията и трудностите, наложени от обявената по-късно карантина на гр.Банско, всеки ден в продължение на две седмици 60 човека ще имат топла храна, дарена от г-н Немутлу.

 

burhan