Log in

30.03.2020 г. - Актуална информация

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Със заповед на министъра на здравеопазването №РД-01-166/30.03.2020 г., считано от 19,00 часа на 31 март 2020 г. се отменя 14-дневната карантина в град Банско.

На територията на града продължават да се прилагат противоепидемичните мерки, определени от министъра на здравеопазването във връзка с извънредно положение в Р България, в сила до 12 април 2020 г.

В този срок се преустановяват посещенията в увеселителни  и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване. На ресторанти и заведения за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе, продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА-центрове, фитнес зали и други).


Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност, да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

Преустановяват се посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места.

Забранено е на лица до 60 годишна възраст да посещават хранителните магазини и аптеките  във времето от 8.30 до 10.30 часа всеки ден.

Всички лица, когато се намират в закрити или на открити обществени места, са длъжни да имат поставена защитна маска на лице.

Съгласно заповед №РД-01-167/30.03.2020 г. ,организираните контролно- пропускателните пунктове на входно-изходните пътища на гр.Банско продължават да действат.

Преминаването през тях се осъществява с декларация само в случай на неотложност на пътуването - полагане на труд в населеното място, здравословни причини на пътуващия или негови близки, завръщане на  настоящ и постоянен адрес.

Обръщаме внимание, че отмяната на карантината не означава, че опасността от разпространяването на Covid - 19 е намаляла. Призоваваме  жителите на гр. Банско и намиращите се на територията на града да продължат да спазват стриктно указанията на Министерство на здравеопазването, Националния оперативен щаб и Общинския кризисен щаб.

Общински кризисен щаб Банско продължава работа до отмяна на извънредното положение в страната.vajna-informaciq-obr

 

http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/30/rd-01-166.pdf

http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/30/rd-01-167.pdf