Log in

СЪОБЩЕНИЕ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

На 13.04.2020 г. (понеделник) от 17.00 часа ще се състои работна среща на Председателския съвет към Общински съвет Банско с ръководството на Община Банско при следния дневен ред:

1. Обсъждане на епидемиологичната обстановка в страната и Община Банско в условия на пандемия на коронавирус COVID – 19 и мерките на ръководството на община Банско за превенция и преодоляване;

2. Разглеждане на  мерките, предложени от кмета на Община Банско, за преодоляване на икономическите и стопанските последици от пандемията на територията на община Банско.

3. Разни.info1

 

Банско, 10 април 2020 г.

инж. Димитър Русков

Председател на ОбС Банско