Log in

РАБОТНА СРЕЩА НА РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА БАНСКО С ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

turizam BanskoЕкипът на кмета Иван Кадев и председателят на ОбС Банско Димитър Русков организираха работна среща по въпросите на туризма. В дискусията участваха представители на туристическия бизнес и председатели на комисии в Общинския съвет.

Г-жа Сашка Въчкова докладва, че финансовото положение на Община Банско през 2020 г. се очертава като трудно. Вече е факт намалението на приходите в сравнение със същия период на миналата година, очаква се до края на настоящата само от туристическите такси те да бъдат със 700 хил. лв. по-малко от плануваното. Същевременно се увеличават разходите за социални услуги и помощи, което прави още по-сложно финансовото състояние на общината.
Представителите на туристическия бизнес споделиха проблемите, с които очакват да се сблъскат през летния сезон и изразиха надежда за предприемане на адекватни и навременни мерки от страна на държавата за регулиране на бизнеса в условията на епидемията.

Срещата стана повод да бъде декларирано общото желание за обединение на всички туристически организации и структури в Банско, за да стане възможно, със съдействието на Общината, да се изгради единна политика за развитието на туризма. Наболелите от години проблеми за ценовата политика, изваждане на светло на целия бизнес, изграждане на спортна инфраструктура и на втора кабинкова линия и пр., бяха въпросите, които участниците в дискусията посочиха като основни и определящи развитието на града като целогодишен курорт от висока класа.

Засега, фестивалната и културната програма в община Банско през 2020 г. остава под въпрос. Очакванията се свързват с подобряване на епидемичната обстановка, за да бъдат облекчени санитарните мерки, допускащи работата на туристическите обекти при определени условия.