Log in

РАЗРЕШАВА СЕ РАБОТАТА НА ЗАВЕДЕНИЯТА НА ОТКРИТО

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Община Банско информира, че се разрешава заведенията за обществено хранене на територията на общината да работят с клиенти на откритите си търговски площи (градини, тераси и др.) в съответствие с изискванията на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и  Министерството на здравеопазването за прилагане на определени противоепидемични мерки.

 Стопаните на заведенията трябва да организират търговските си площи така, че разстоянието между масите да бъде минимум 1,5 метра. Необходимо е да осигуряват поетапно допускане на хора в обекта и да обезпечат условия за спазването на дистанция, както между гражданите, така и между служителите на обекта. Недопустимо е струпването на много хора едновременно в общите помещения (тоалетни, фоайетата пред тях и др).

Персоналът – обслужващ клиентите и приготвящ храни и напитки, трябва стриктно да спазва санитарните изисквания и задължително да носи маска или защитен шлем, а ръкавици - препоръчително.

Изискванията могат да се актуализират спрямо развитието и разпространението на COVID-19 в страната.

Проверки за спазването на Заповедите и Изискванията ще се извършват от инспекторите на БАБХ и РЗИ.

С пълния текст на изискванията можете да се запознаете на посочения линк:

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/05/05/rd-01-250-05052020.pdf

Разпоредбите за противоепидемичните мерки на Министерство на здравеопазването за всички търговски и други обекти, които извършват дейност в закрити помещения, следва да се спазват в пълна степен.

 

privat 3-32-1024x768