Log in

ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ - 2020 г.

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Навреме дадената помощ е най-ценна – такава е идеята на краткосрочната програма за целево подпомагане с топъл обяд  на уязвими лица в община Банско.  

Проектът е с продължителност от 1 май до 19 юни 2020 г. В неговите рамки се осигурява топъл обяд на 100 човека с ниски доходи и под линията на бедност, както и самотни уязвими лица и възрастни над 65 години без доходи и близки, които да се грижат за тях по време на извънредното положение.

Топлият обяд се приготвя в кухнята на "Дoмашен социален патронаж" на Заведенията за социални услуги към община Банско и се доставя до домовете на включените в услугата.

Проектът се финансира от Агенция за социално подпомагане в сътрудничество с Община Банско по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“

topul-objad