Log in

ВАЖНО ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА БАНСКО!!!

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград извършва планова профилактика /почистване и дезинфекция/ на резервоарите и водопроводната мрежа на населените места в община Банско при следния график:

· гр. Банско

- ниска зона – от 8,00 ч. на 26.05. до 17,00 ч. на 28.05.2020 г.

- висока зона - от 8,00 ч. на 20.05. до 17,00 ч. на 20.05.2020 г.

· Резервоар „Св. Иван” - от 8,00 ч. на 19.05. до 17,00 ч. на 19.05.2020 г.

· гр. Добринище - от 8,00 ч. на 29.05. до 17,00 ч. на 29.05.2020 г.

· с. Места и с.Филипово - от 8,00 ч. на 02.06. до 17,00 ч. на 02.06.2020 г.

· с. Кремен - от 8,00 ч. на 03.06. до 17,00 ч. на 03.06.2020 г.

· с. Гостун - от 8,00 ч. на 05.06. до 17,00 ч. на 05.06.2020 г.

· с. Осеново - от 8,00 ч. на 04.06. до 17,00 ч. на 04.06.2020 г.

· с. Обидим - от 8,00 ч. на 01.06. до 17,00 ч. на 01.06.2020 г.

Поради профилактиката, водоснабдяването в посочените периоди ще бъде нарушено.

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обръща внимание, че водата в периода на профилактиката за съответното населено място няма да бъде годна за питейно-битови нужди.

water