Log in

УЛИЧНАТА МРЕЖА В БАНСКО И ДОБРИНИЩЕ СЕ РЕМОНТИРА

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

С подобряване на метеорологичните условия и отпадане на голяма част от ограниченията, наложени от извънредното положение, Община Банско работи по изпълнение на инвестиционната си програма. С приоритет са инфраструктурните дейности по подобряване състоянието на уличната мрежа.

Усилията на общинската управа са насочени в осигуряване на достатъчен ресурс за реализиране на максимална част от заложеното в годишната програма, въпреки сериозно намалелите приходи в общинския бюджет.

Недовършените в продължение на 2-3 години централни улици на гр. Добринище вече се асфалтират. След завършване на ул. „Георги Темелков” от бензиностанцията до детската площадка , ще започне ремонта и на още две натоварени улици – „1-ви Май” и „Яне Сандански”.

Успешно върви асфалтирането на четири улици в Банско, които от години са в трагично състояние. Полага се асфалт и до броени дни ще бъдат готови улиците „Мингьо Тодев”, „Даме Груев”, „Уилям Гладстоун” и „Ел Тепе”. Предстои изкърпването на уличната мрежа в целия град.

С добър темп и в срокове се работи по новата детска градина в Банско, прецизират се детайлите по довършителните работи, уточнява зам.-кметът Стойчо Баненски, който със специалисти от Общината администрация инспектира ежедневно обектите.

В Банско започна също ремонтът на детските площадки и спортните съоръжения за обществено ползване. Поради заявено инвестиционно намерение на собственика на частен имот на ул.”Гоце Делчев”, детската площадка върху същия терен е демонтирана.

Кметът Иван Кадев лично наблюдава изпълнението на графика на дейностите.Image00001