Log in

СЪОБЩЕНИЕ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

От 15.06.2020 г.   стартира  подаването  на заявления за добив на стояща дървесина на корен или закупуване на дървесина от склад от териториите на ТП „ДГС Добринище” и ТП „ДГС Места”.

За територията на НП „Пирин” заявленията ще бъдат  само за добив на стояща дървесина на корен.

Заявления по образец се подават  в Общинска администрация Банско по постоянен адрес на заявителя.

Крайният срок за подаване на заявленията е до 20.07.2020 г.

 

vajno-3