Log in

ВСЕ ОЩЕ Е ВЪЗМОЖНО ДА ПЛАТИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ С ОТСТЪПКА

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Информация за данъчно задължените лица към Община Банско

Съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и Наредбата за определяне и администриранена местните такси и цени на услуги на територията на община Банско от 28.05.2020 г., при заплащане на Данък върху недвижимите имоти, Данък върху превозните средства и Такса за битови отпадъци в пълен размер до 30 юни 2020 г., данъчно задължените лица ползват отстъпка от 5 % от общия им размер на задължението.

Може да проверите данъчните си задължения на интернет страницата на общината:

www.bansko.bg/Местни данъци и такси/Проверка и плащане на данъчни задължения.

Може да заплатите данъчните си задължения по следните начини:

На каса на отдел „Приходи” в сградата на Общинска администрация – Банско (в брой или чрез ПОС-терминал с банкова карта издадена от банка оперираща на територията на страната) от 7:30–18:00 ч.

По банков път на следната банкова сметка:

Банка :ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

IBAN : BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC код: FINVBGSF

Задължителен код според вида на плащане:

44 21 00 – Данък върху недвижимите имоти;

44 24 00 – Такса за битови отпадъци;

44 23 00 - Данък върху превозните средства .

Чрез Виртуален ПОС-терминал: www.bansko.bg /Местни данъци и такси/Проверка на данъчни задължения/Oнлайн плащане;

Чрез системата Изипей.

Повече информация можете да получите на телефон: 0749/886 38

 

danutzi