Log in

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАНСКО ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

По ​ няколко точки от дневния ред на днешното си заседание, общинските съветници обсъдиха и приеха решения, с които се цели да бъде продължена оздравителната програма на „Топлоснабдяване Банско" ЕООД. С тази цел съветниците единодушно одобриха плащането на законоустановените​ данъци и такси по придобиването на имуществото от „Тевно"ЕООД в размер на 41694 лв. да бъдат поети от Община Банско. С придобиването на имуществото – сгради, терени и нфраструктура, „Топлоснабдяване Банско" ЕООД ще има възможност да се възползва от редица банкови условия, въведени с мерките за извънредното положение.

Общинските съветници приеха решение, което ще облекчи финасовите разходи на родителите на деца, посещаващи детските градини. Вместо досегашната фиксирана месечна такса в размер на 30 лв., те ще плащат по 1,50 лв. само за дните, в които децата са били на градина. Одобрената цена за детската кухня е 1,27 лв. на дете на ден.

Грижите за децата на община Банско се извежда като приоритетна задача на Общинската управа и Общинския съвет. На днешното заседание с пълно единодушие беше приета Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на територията на община Банско за периода 2020 г. – 2022 г.

С пълно мнозинство беше одобрено решението за финансиране на участието на деца от НУ „Св.Паисий Хилендарски" в космическия лагер Spase Camp Turkey 2020. Милуш Панчев и Лъчезара Пиришанчина спечелиха като награда участието си в лагера. Неговите организатори поемат разходите за едно от децата, а Община Банско и Началното училище​осигуряват разноските за другото дете.

Съветниците гласуваха за започване на действия по закриване на неработещите търговски дружества с общинско участие.

Като извънредна точка в дневния ред беше включена докладна на кмета Иван Кадев за одит „ПФК – Банско" ЕАД за 2018 г. и 2019 г. Такова решение беше взето през м. февруари, но заради обявеното извънредно положение не се стигна до изпълнението му в определения срок.

obs1

obs2