Log in

РЕДОВНА АВТОБУСНА ЛИНИЯ БАНСКО – ХИЖА „ВИХРЕН” ДО 15 СЕПТЕМВРИ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

От 1 седмица любителите на планината могат да стигнат от Банско до подножието на пиринския първенец вр. Вихрен с обществен транспорт. Редовната автобусна линия е с крайни точки ЖП гарата в града и хижа „Вихрен”, като желаещите да идат в планината ще могат да се качат на автобуса на няколко междинни спирки в града.

Транспортната линия ще се поддържа до 15 септември 2020 г.1

 

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ БАНСКО - М.ШИЛИГАРНИКА - ХИЖА ВИХРЕН

ОТ 01 ЮЛИ ДО 15 СЕПТЕМВРИ 2020 г.  

ПРИСТИГА

ТРЪГВА МАРШРУТ ПРИСТИГА ТРЪГВА
  8:30 ул. Акад. „Йордан Иванов” – пред ЖП гарата 10:20  
8:32 8:33 АС Читалище „Никола Вапцаров” - паркинг

10:16

10:18

8:36 8:37 АС хотел Мура 10:13 10:14
8:39 8:40 АС хотел Стражите 10:10 10:11
8:42 8:43 АС хотел Кемпински 10:07 10:08
8:45 8:46 АС Мотиката 10:04 10:05
9:04 9:05 АС Шилигарника - паркинг 9:44 9:45
9:13 9:14 АС Къмпинг Бъндерица 9:35 9:36
9:21   АС хижа Вихрен   9:30

 

ПРИСТИГА

ТРЪГВА МАРШРУТ ПРИСТИГА ТРЪГВА
  13:20 ул. Акад. „Йордан Иванов” – пред ЖП гарата 15:07  

13:22

13:23

АС Читалище „Никола Вапцаров” - паркинг

15:04

15:05

13:25 13:26 АС хотел Мура 15:01 15:02
13:28 13:29 АС хотел Стражите 14:57 14:59
13:31 13:32 АС хотел Кемпински 14:55 14:56
13:34 13:35 АС Мотиката 14:52 14:53
13:55 13:56 АС Шилигарника - паркинг 14:31 14:32
14:03 14:04 АС Къмпинг Бъндерица 14:25 14:26
14:10   АС хижа Вихрен   14:20

 

ПРИСТИГА

ТРЪГВА МАРШРУТ ПРИСТИГА ТРЪГВА
  17:00 ул. Акад. „Йордан Иванов” – пред ЖП гарата 18:50  

17:02

17:03

АС Читалище „Никола Вапцаров” - паркинг

18:47

18:48

17:04 17:05 АС хотел Мура 18:44 18:45
17:07 17:08 АС хотел Стражите 18:41 18:42
17:10 17:11 АС хотел Кемпински 18:38 18:39
17:13 17:14 АС Мотиката 18:35 18:36
17:34 17:35 АС Шилигарника - паркинг 18:14 18:15
17:43 17:44 АС Къмпинг Бъндерица 18:05 18:06
17:49   АС хижа Вихрен   18:00

 

Цена на еднопосочен билет - 8.00 лева

Телефон за контакт: + 359 886 436 956

 

 

REGULAR BUSINESS LINE

BANSKO – SHILIGARNIKA PLACE – VIHREN HUT

From 01.07.2020 till 15.09.2020     

ARRIVE

LEAVE

ROUTE

ARRIVE

LEAVE

  8:30 IN FRONT OF THE TRAIN STATION - AKAD.YORDAN IVANOV STR. 10:20  
8:32 8:33 COMMUNITY CENTER NIKOLA VAPTSAROV PARKING

10:16

10:18

8:36 8:37 BUS STATION HOTEL MURA 10:13 10:14
8:39 8:40 BUS STATION HOTEL STRAZHITE 10:10 10:11
8:42 8:43 BUS STATION   HOTEL KEMPINSKI 10:07 10:08
8:45 8:46 BUS STATION MOTIKATA 10:04 10:05
9:04 9:05 BUS STATION SHILIGARNIKA PLACE 9:44 9:45
9:13 9:14 BUS STATION CAMPING BANDERITSA 9:35 9:36
9:21   BUS STATION   VIHREN HUT   9:30

 

ARRIVE

LEAVE

ROUTE

ARRIVE

LEAVE

  13:20 IN FRONT OF THE TRAIN STATION - AKAD.YORDAN IVANOV STR. 15:07  

13:22

13:23

BUS STATION COMMUNITY CENTER NIKOLA VAPTSAROV PARKING

15:04

15:05

13:25 13:26 BUS STATION HOTEL MURA 15:01 15:02
13:28 13:29 BUS STATION HOTEL STRAZHITE 14:57 14:59
13:31 13:32 BUS STATION HOTEL KEMPINSKI 14:55 14:56
13:34 13:35 BUS STATION MOTIKATA 14:52 14:53
13:55 13:56 BUS STATION SHILIGARNIKA PLACE 14:31 14:32
14:03 14:04 BUS STATION CAMPING BANDERITSA 14:25 14:26
14:10   BUS STATION VIHREN HUT   14:20

 

ARRIVE

LEAVE

ROUTE

ARRIVE

LEAVE

  17:00 IN FRONT OF THE TRAIN STATION - AKAD.YORDAN IVANOV STR. 18:50  

17:02

17:03

BUS STATION COMMUNITY CENTER NIKOLA VAPTSAROV PARKING

18:47

18:48

17:04 17:05 BUS STATION HOTEL MURA 18:44 18:45
17:07 17:08 BUS STATION HOTEL STRAZHITE 18:41 18:42
17:10 17:11 BUS STATION HOTEL KEMPINSKI 18:38 18:39
17:13 17:14 BUS STATION MOTIKATA 18:35 18:36
17:34 17:35 BUS STATION SHILIGARNIKA PLACE 18:14 18:15
17:43 17:44 BUS STATION CAMPING BANDERITSA 18:05 18:06
17:49   BUS STATION VIHREN HUT   18:00

 

Price of one way ticket: 8.00 leva

Phone: + 359 886 436 956