Log in

РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ПОДМЯНА НА ДЪРВЕТА ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Община Банско информира гражданите и гостите на града, че в момента се извършват строително-ремонтни дейности, свързани с рехабилитация на улична мрежа в гр.Банско - по ул."България" (в участъка от кръстовището на ул."Цар Симеон" до кръстовището на ул."Патриарх Евтимий"(Път II-19) и ул."Цар Симеон" (в участъка от кръстовището на ул."България" до кръстовището на ул."Патриарх Евтимий"(Път II-19).

Предвижда се реконструкция на дървесната растителност в ремонтирания участък на ул."България", тъй като съществуващата е преминала кулминацията си на развитие. Ще бъдат премахнати 14 бр. ясен и 1 бр. липа, а на тяхно място ще бъде засаден кълбовиден явор. Видът е подходящ за градско озеленяване, притежава красива корона, има здрава дървесина, не предизвикват алергии и не привличат насекоми.

На улиците, където се извършват строително-ремонтните дейности, се препоръчва пешеходците и превозните средства да преминават с особено внимание, тъй като на места има стеснени участъци, затрудняващи движението.

 

remont