Log in

ЩЕ СЪЗИЖДАМЕ И ПАЗИМ ИЛИ ЩЕ РУШИМ И ЗАМЪРСЯВАМЕ?!

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Само ден, след като показахме как деца от Банско по своя инициатива и с личен труд поддържат обществена детска площадка, други млади хора съсипват общата ни собственост. Пари, които са предвидени за подобряване на градската среда, ще бъдат използвани за възстановяване щетите от вандализма – в центъра на Банско, в парка, на ролбана 4... За това ли искаме да бъдат харчени общите ни пари?