Log in

Кметът Иван Кадев и зам.-кметът Стойчо Баненски запознаха местния депутат Александър Мацурев с хода на изпълнение на инфраструктурни обекти

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Кметът Иван Кадев и зам.-кметът по ТСУ Стойчо Баненски запознаха местния депутат Александър Мацурев с хода на изпълнение на инфраструктурните обекти на територията на гр.Банско. Според общинското ръководство, строителните работи вървят по график и сроковете за пускане на обектите в експлоатация ще бъдат спазени.obekti 002