Log in

УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНА БАНСКО СА ГОТОВИ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Зам-кмет Сашка Въчкова докладва днес пред общинските съветници за състоянието на материалната база на детските градини и училищата и готовността за започване на новата учебна година. „Особено внимание е насочено през тази година към училищата и предвид необичайните условия, при които се наложи да приключи изминалата учебна година и продължаващата пандемия, съпроводена с много нови указания и изисквания” подчерта в изказването си тя. Строителните и ремонтните дейности и освежаването във всички учебни заведения ще приключат навреме. Учебната година ще стартира при спазване на протоколите за посрещане на учениците, провеждане на учебните занятия и поведение в случай на открито заболяване от Ковид 19 в училището. Училищата имат готовност и за преминаване към дистанционна форма на обучение, в случай на необходимост. Снабдени са с необходимите дезинфектанти и предпазни средства. Всички разполагат и с медицински персонал, който да осигури сутрешния филтър и целодневното обслужване на обучаваните. Община Банско е предвидила помощ за снабдяване на училищата с дезинфектанти, предпазни средства и други необходими материали.

ug