Log in

ДЕЦАТА СА С ПРИОРИТЕТ В ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

С пълно единодушие общинските съветници приеха Общинска програма „Децата на Банско”, с която се урежда подпомагането на талантливи деца и младежи в община Банско. Програмата е стъпка в реализиране на един от основните приоритети в Управленската програма за мандат 2019-2023 г. – „Съвременно образование и богата духовна сфера”. Предложената от кмета Иван Кадев програма цели да стимулира, насърчи и подкрепи деца и младежи , изявени в науката, изкуството и спорта. Освен чрез осигуряването на материална база и организиране на различни форми на обучение и занимания, чрез общинския бюджет ще се подпомагат талантливите деца на Банско. Всяка година преди Коледа и в навечерието на 24 май, директорите на училищата ще предлагат ученици, които да бъдат наградени за постиженията си.

Общинският съвет прие на заседанието си и Правила за определяне на „Спортист на годината”, „Клуб на годината” и „Млада надежда на годината” в община Банско. На номинации подлежат всички спортисти и клубове, състезаващи се за клубове, развиващи дейността си на територията на община Банско. Критериите за оценка са участия в различни по ранг състезания и класирането в тях.

comprehensive program