Log in

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ПРИЕХА ПЛАН ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Контролът върху популацията на безстопанствените кучета и котки е от особена важност за община Банско. Овладяването на безконтролното размножаване на безстопанствени животни и прекратяване нерегламентираното отглеждане и развъждане на кучета е заложено в общинска програма за периода 2020-2023 г. Общинските съветници гласуваха план за действие, с който да се намали до минимум броя на уличните кучета и котки, домашните любимци да бъдат регистрирани в общински Електронен регистър, а собствениците им да плащат данък, съгласно ЗМДТ и ЗВМД. За да се избегнат рисковете за хората, ще бъде изградена мрежа за свободно разхождане на домашни кучета.

980x551 1502910965