Log in

В ОБЩИНА БАНСКО СЕ РЕАЛИЗИРА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА В МАКСИМАЛНИЯ ВЪЗМОЖЕН ОБЕМ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Финансовите ограничения заради наследените дългове и въведеното извънредно епидемиологично положение в страната ограничиха възможността за реализиране на всички инвестиционни намерения в Община Банско. Въпреки това, на територията на Банско и Добринище се изпълняват редица проекти, става ясно от доклада на заместник кмета Стойчо Баненски пред общинският съвет.

Вече са приключени ремонта на спортната площадка на улица „България” и рехабилитацията на улиците „Даме Груев”, „Елтепе” „Мингьо Тодев” и „Гладстоун”.

В процес на изграждане е улица „Найден Геров” с което южната част на града ще се свърже с пътя към град Гоце Делчев. Тя трябва да стане до края на 2020 година.

Започна изграждането на проект „Подобряване на енергийната ефективност на административни сгради на територията на община Банско, финансиран от ДФЗ.

Процес на изпълнение е и „Преустройство на част дворното пространство – спортна площадка във ПЛГ”. Спортното съоражение трябва да бъде готово в края на месец октомври.

Важен инфраструктурен проект, който предстои да стартира следващата седмица е изграждането на разделителна канализация на улица Глазне. Той ще продължи около 2 и половина месеца.

Рехабилитират се улиците „Глазне”, „Цар Симеон” и „България” по договор и финансиране по програмата за развитие на селските райони, но се налага редица дейности да бъдат дофинансирани от общината.

В Добринище е завършена рехабилитацията на улица „Георги Темелков” и в момента се изпълнява договор за рехабилитацията „Яне Сандански”, „Първи май”.

Финансовите ограничения не позволяват тази година да се работи по други улици в двете селища въпреки желанието поясни Стойчо Баненски.

Обект на особен интересен е проект „Изграждане на нова детска градина” на стойност 1206443 с ДДС, чийто пусков срок е 6 септември 2020 година. Строителните дейности са изпълнени, но тя не може пусната в експлоатация поради непредвидени в договора средства за монтаж на асансьор. За това съоражение и за оборудване на занимални и сервизни помещения за необходими още 200 хиляди лева.

Приключени са строителните дейности и за проект „Основен ремонт на съществуващо езеро, зелени площи, парково осветление и алейна мрежа около езерото в градски парк в Банско” на стойност 925 578 лева с ДДС .

Предстои напълване на езерото и тестване на съораженията.investicii 001