Log in

БАНСКО ПАРТНИРА НА КОЛЕЖА ПО ТУРИЗЪМ И УКРАИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ЛВОВСКИЙ СТАВРОПИГИОН”

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Кметът Иван Кадев и заместникът му Костадин Атанасов посрещнаха в Банско чуждестранните студенти– първокурсници от Колежа по туризъм в Благоевград, водени от ректора на учебното заведение проф. Васил Жечев, зам.ректора на украинския университет „Львовский Ставропигион” г-жа Роксоляна Рацин и завеждащия международните връзки в КТ д-р Иван Ванчев.

Причината те да гостуват на Банско, веднага след пристигането им в България за началото на академичната 2020/2021 година, е подписаният през м. януари договор за сътрудничество между Общината, Колежа по туризъм, лвовският университет и Гимназията по туризъм за подготовката на кадри за туристическия бранш.

В работната част от срещата в Банско, кметът Иван Кадев запозна г-жа Рацин с възможностите и потенциала на Банско да сътрудничи в подготовката на студентите чрез материална база, логистика и практикуване на знанията и уменията им в реална среда. Той подчерта колко важни са високо образованите и добре подготвени кадри за община като Банско, в която туризмът е основен икономически сектор.

Директорът на Гимназията по туризъм „Алеко Константинов” гр.Банско, Стефка Христова, потвърди ангажиментите на училището да участва в създаването на научно-практически център по планински рекреационен туризъм, ски туризъм и културно-исторически туризъм с учебна база в Банско за провеждане на лекционни и практически занятия на български и чуждестранни студенти. Тя посочи като аргументи капацитета на материалната база и богатите традиции на училището.

Г-жа Рацин определи старта на изпълнение на четиристранния договор като „начало с голямо бъдеще”. Тя разшири диапазона на сътрудничеството с предстоящо установяване на връзки между Община Банско и Украйна чрез председателстваното от нея Българско общество”Иван Вазов”.

„Най-после, макар и като Център за практическо обучение, Колежът по туризъм се завръща в родния си град Банско”, отбеляза емоционално ректорът на висшето училище проф.Жечев.

На срещата беше посочено като добра основа за изпълнение на проектите в образованието действащата от 2002 г. Спогодба между правителствата на България и Украйна за взаимно признаване на документи за образование, научни степени и научни звания.turizum 001