Log in

КАМПАНИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ „ВСИЧКИ ЗАЕДНО В ГРИЖА ЗА ПРИРОДАТА”

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

В последните октомврийски дни, Община Банско организира кампания за събиране на хартия . В изпълнение на законовите изисквания, в общината има изградена система за разделно събиране на отпадъци и възнамерява да организира една по-мащабна кампания за разделно събиране на отпадъци от хартия съвместно с училища, търговски обекти и домакинства на територията на Община Банско. Тя ще бъде под надслов „Всички заедно в грижа за природата”.

На 27 и 28 октомври, хартията ще се събира в общински гараж на ул.”Дунав” 22 в гр. Банско. Количествата хартия, ще бъдат товарени на 29.10.2020 година от техника осигурена от „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” АД, с която Община Банско има сключен договор, с цел тяхното последващо рециклиране.

 

eko