Log in

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАНСКО

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Общинските съветници проведоха поредното си закрито заседание, съгласно заповедта на министъра на здравеопазването, но то беше излъчвано на живо в социалните мрежи.

Съветниците приеха предложената от кмета на община Банско Иван Кадев нова Наредба за преместваемите обекти, другите елементи на градското обзавеждане, рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи на територията на общината. В нея коректно се уреждат зоните за поставяне на обектите по наредбата и се въвеждат нови срокове за разрешителните.

Ползването на минерална вода от сондажите в гр. Добринище предизвика оживени дискусии. Съветниците избраха временна 5-членна комисия, която да извърши проверка за правомерното ползване на термална вода.

В началото на заседанието, Общинският съвет беше уведомен, в съответствие с Правилника за организацията и дейността му, за регистрирането на група съветници от ПП ГЕРБ. В нейния състав влизат пет съветника под председателството на Костадин Загорчин.

Общинският съветник Георги Икономов заяви, че остава в ОбС Банско като независим.

zasedanie 001

zasedanie 002