Log in

РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАНСКО

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

На редовната си сесия днес, Общински съвет Банско одобри нова Наредба за поддържане и опазване чистотата и управление на отпадъците на територията на община Банско.

Съветниците подкрепиха единодушно предложението на кмета Иван Кадев да бъде използвана възможността община Банско да кандидатства за финансиране на мерки за превенция от Covid-19 със средства, натрупани по чл.64 от Закона за управление на отпадъците. Със сумата от 49 536 лв. ще бъдат платени и поддържани в продължение на една година 17 бр. термални дисплеи за всички училища и детски градини в общината и термална рамка в общинската администрация.

Над 100 човека от община Банско, които са извън услугите на Домашния социален патронаж, вече половин година получават помощ „Топъл обяд”. Според решението на общинските съветници, хората в нужда ще продължат да получават тази помощ като „местна дейност”, след одобрение на проект за директно финансиране по програма ”Топъл обяд”.

Съветниците одобриха и изработване на ПУП в с.Места с отреждане „за промишлено предприятие”. С това решение се създава възможност да бъде изградено предприятие за преработване на дървесина, в което ще бъдат открити нови работни места за хората от района.