Log in

3 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

На 3 декември светът отбелязва деня на хората с увреждания. През 1992 г., Генералната асамблея на ООН обявява тази дата за Международен ден на хората с увреждания.

Стремежът към повишаване качеството на живот, социализация и достойнство на хората със специални потребности е мисията на съвременното ни общество. Ние, като част от него, ги приемаме като равнопоставени, пълноправни и пълноценни хора.

Община Банско полага усилия да създава условия и среда без дискриминация, а с уважение към различността. Приоритет в общинската социална политика е, чрез грижата и подкрепата на уязвимите групи, да бъдат спазени всички техни общочовешки права: право на труд, право на образование, право на личен живот, право на избор и достъп до информация, качествено здравеопазване и др.

Община Банско е горда с факта, че има изградена добре развита мрежа от социални услуги – резидентна грижа и услуги в общността, подкрепа за деца, младежи и възрастни хора в домашна среда. Подкрепата за децата с увреждания е чрез приобщаващо и интегрирано образование във всички масови училища и детски градини в община Банско. Осигурена е трудова реализация, заетост и професионално развитие в различни сектори, според възможностите на хората с увреждания.

Международният ден на хората с увреждания  е повод да направим равносметка за постигнатите досега успехи, но и за проблемите, чието решение търсим заедно като общество - в името на достойния живот на съгражданите ни със специални потребности.

Иван Кадев,

Кмет на община Банско