Log in

ПРЕЗ 2021 ГОДИНА ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ПОДОБРЯВАНЕТО НА ИНФРАСТРУКТУРАТА В ОБЩИНА БАНСКО

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

С постановление на Министерски съвет, публикувано в брой 106 на Държавен вестник, на Община Банско бяха отпуснати целеви средства в размер на 6 920 536 лева. Средствата са предназначени за подобряване на инфраструктурата на общината през 2021 година. Ще бъде изграден следващият етап на улица “Пирин”, улица “Тодор Каблешков” и продължението на улица “Глазне” в град Банско, както и улиците “Ал. Стамболийски” и “Паисий” в град Добринище. Останалата част от средствата ще бъде използвана за ремонт на отдавна изоставени улици в общината. Отпуснатата помощ е навременна и в отговор на многократните апели на общинското ръководство за компенсиране загубите, предизвикани от влошената икономическа ситуация, вследствие на пандемията от КОВИД-19, през изминаващата година.

Общинското ръководство изказва своята благодарност на министър – председателя на Република България г-н Бойко Борисов, на народния представител г-н Александър Мацурев, на членовете на кабинета, на управата на област Благоевград, както и на всички представители на законодателната и изпълнителната власт, които осъзнаха нуждата от решения, които да дадат възможност за по-интензивно развитие и увеличен икономически ръст, включително и в специфичните планински региони, и направиха тази решителна стъпка напред в услуга на инфраструктурата и нуждите на населението.

infra