Log in

Списъци на лицата одобрени за преброители и контрольори в община Банско

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

СПИСЪЦИ НА ЛИЦАТА ОДОБРЕНИ ЗА ПРЕБРОИТЕЛИ В ОБЩИНА БАНСКО

№ по ред Име Презиме Фамилия  
1 Дафинка  Васкова Огнянова преброител
2 Емилия Георгиева Иванова преброител
3 Борислава Димитрова Балева преброител
4 Катя  Иванова  Рахова преброител
5  Асен  Иванов Тренчев преброител
6 Катя  Асенова Билчова преброител
7 Пламена  Тодорова Стоянова преброител
8 Мария  Христова  Андреева преброител
9 Аксиния Емилова Дунина преброител
10 Михаил  Георгиев  Димитров преброител
11 Александър Петров  Денин преброител
12 Георги  Методиев  Хаджиев преброител
13 Димитър Александров Балев преброител
14 Нина Николова Лалева преброител
15 Денимира Димитрова Лалева преброител
16 Димитринка Костадинова Джолева преброител
17 Мая Димитрова Пепелешева преброител
18 Марияна Михайлова  Рафаилова преброител
19 Снежана  Борисова Ценкина преброител
20 Мария Иванова Камберова преброител
21 Верка  Георгиева Попова преброител
22 Николай Георгиев Лечов преброител
23 Величка Йорданова Топузова -Клечерова преброител
24 Юлия Петрова Друнчилова преброител
25 Мария  Аргирова  Тракалджиева преброител
26 Величка Георгиева Панчева преброител
27 Райна Костадинова Сакарева преброител
28 Мария  Христова  Друнчилова преброител
29 Тодорка  Тодорова Милушева преброител
30 Иван  Марков  Тодоров преброител
31 Георги  Борисов Чипилев преброител
32 Ерфе Адем Туталъ преброител
33 Шефкет Шериф Туталъ преброител
34 Марияна Георгиева Зинкова преброител
35 Димитър Петров  Цуков преброител
36 Марияна Димитрова Ръткова преброител
37 Илия  Горянов  Белев преброител


СПИСЪК НА ЛИЦАТА ОДОБРЕНИ ЗА КОНТРОЛЬОРИ В ОБЩИНА БАНСКО

№ по ред Име Презиме Фамилия  
1 Даниела Георгиева Колчагова контрольор
2 Петър  Костадинов  Гюмов контрольор
3 Димитър  Петров Клечеров контрольор
4 Йорданка Димитрова Чукарска контрольор
5 Елка  Иванова  Андонова контрольор
6 Иванка  Борисова Кузманина контрольор
7 Мария  Димитрова Колчагова контрольор
8 Невена Димитрова Мицина контрольор
9 Катя  Велчева  Филипова контрольор
10 Рая  Николова Солакова контрольор
11 Снежана  Димитрова Рускова контрольор
12 Николина  Димитрова Толина контрольор
13 Елисавета Иванова Кацарова контрольор
14 Румен Славов Георгиев контрольор
15 Елена Иванова Караджова контрольор
16 Елка  Николова Обецанова контрольор