Log in

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА БАНСКО ЗА 2021 ГОДИНА

Инвестиционната програма на Община Банско за 2021 година е в размер на 8 281 868 лева, от които само 444 184 лева от собствени приходи. В една трудна година, предхождана от небивал досега колапс на бизнеса, община Банско ще реализира програма, която ще подобри инфраструктурата, условията за живот, за развитие на местния бизнес и за превръщане на двата курортни града – Банско и Добринище в целогодишни туристически дестинации. Инвестиционна програма ще има благодарение на целевите средства, които правителството отпусна на общината за рехабилитация на улици и за реализиране на проекти.

Изготвянето на инвестиционната програма на Община Банско е на базата на ангажиментите, поети от общинската управа към жителите на общината, а именно – подобряване състоянието на уличната мрежа в населените места и промишлените зони, укрепване корита на реки, поддържането на полски пътища, вади и напоителни канали, подобряване водоснабдяването, озеленяване,   изграждане на спортни площадки за обществено ползване и на паркинги. В окончателен вид програмата бе изготвена след допитване до жителите на общината. В проведената он-лайн анкета постъпиха многобройни предложения за най-неотложните инвестиционн и ремонтни дейности, повечето от които са предвидени за 2021 г., а останалите ще бъдат заложени в бъдеще.

В резултат, през настоящата година ще бъде изпълнена програма, която видимо и чувствително ще промени визията на община Банско и ще подобри качеството на живота в нея.

В Инвестиционна програма 2021 е заложен ремонт на уличната мрежа в гр.Банско  на стойност  над 2 млн.лв. С тези средства ще се ремонтират изцяло или част от тях  улиците „Неофит Рилски”, „Христо Чернопеев”, „Пейо Яворов”, „Пито Гули”, „Кирил и Методий”, „Цар Иван Асен II”, „Христо Матов”, „Хаджи Димитър”, „Братя Велеганови”, „Капитан Петко Войвода”, „Места”/междублоковите пространства/, „Иван Михайлов”, „Шинова ела”, „5-ти Октомври”, „Бяло Море”, „Никола Вапцаров”, „Глазне”, „Стефан Стамболов”, „Беласица”, ”Димитър Талев”; улици в промишлените зони „Забиница”, „Рупчовец”, „Черешата” и „Север”.

Със 165 хил.лв. ще бъде извършен ремонт на три общински паркинга – два на ул. „Гоце Делчев” и един на ул.”Глазне”.

С целеви средства в размер на 3,757 млн.лв. ще бъдат изпълнени проектите за ул.”Глазне” и за ул.”Тодор Каблешков” с прилежащата им подземна инфраструктура, и  за ул.”Пирин” с прилежащата подземна инфраструктура, архитектурно-художествено и ландшафтно оформление.

Отново с целеви средства в размер на  1,340 млн. лв. ще бъде изпълнен проект за  укрепване дъното на река Глазне, южно от моста на ул. „Найден Геров“.

В Инвестиционна програма 2021 са предвидени и редица дейности в гр. Добринище – с целеви средства ще се реализира проект за  реконструкция на  улиците „Александър  Стамболийски” и „Паисий”.  Ще бъде извършен ремонт на улиците „Пирин”, „Търговска” и „Христо Смирненски”, както и  ремонт на покрива на Основно училище „Св. Климент Охридски”.

В селата Места, Кремен, Обидим, Осеново и Филипово  инвестициите ще бъдат в ремонт на улици, изграждане на подпорна стена, канал и спортна площадка.

През следващите два месеца ще бъдат сключени договори с избраните изпълнители и ще бъде съставен график за строителните и ремонтните дейности по улиците. Жителите на населените места в община Банско ще бъдат своевременно информирани за работите.

Предстои огромна по обем работа, предвид наследените проблеми с недовършени  и неремонтирани с години улици, зони с огромно ново строителство без предварителна регулация, занемарени полски пътища и канали и редица други.

Инвестиционната програма за 2021 г. е част от общинската политика за подобряване състоянието на инфраструктурата и условията за живот в община Банско.