Log in

Редовна сесия на Общински съвет Банско

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

На редовната си сесия днес, общинските съветници приеха отчетите по изпълнение на програмата за опазване на околната среда и програмата за управление на отпадъците на община Банско за 2020 г. Съветниците взеха решение да бъде съставена временна комисия, оглавявана от кмета Иван Кадев, която да работи по решаване на проблемите с отпадъците на територията на община Банско.

Единодушно бе гласувано Община Банско да кандидатства с проектно предложение „Закупуване на оборудване за обществена трапезария – 2-ри етап” пред Фонд „Социална закрила”. Размерът на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 36 хил.лв., а общината ще участва с 10% съфинансиране. Новото оборудване ще облекчи и подобри работата за ежедневната подготовка на храна за 377 човека от община Банско, потребители на „Домашен социален патронаж”, „Осигуряване на топъл обяд в община Банско – 3-ти етап” и на други социални услуги.

sesiq obs