Log in

ОБЩИНСКА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Общинска администрация Банско уведомява жителите на общината, че от 16 април 2021 г. /петък/ стартира кампанията за подаване на заявления за дърва за огрев. Ще бъдат предоставяни за закупуване дърва до 10 пространствени кубични метра на домакинство.

Заявления по образец могат да се подават:

- в кметствата на населените места в община Банско, по постоянен адрес на заявителя

- за гр. Банско заявления се подават на фронт-офиса на общинската администрация

Краен срок за подаване на заявления – до 7 май 2021 г./петък/.