Log in

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАНСКО

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

На свое заседание, Общински съвет Банско даде съгласие за запазване статута на Основно училище „Св.св. Кирил и Методий” с. Места като „средищно училище” за следващата учебна година. Съветниците одобриха да бъде запазен и статута на Детска градина „Слънце” като „средищна детска градина”. Въз основа на тези решения, двете заведения ще бъдат предложени за включване в актуализирания национален Списък за средищни училища и детски градини.

Като единствено достъпни за образование на децата от Местенски район за учебната 2021/2022 година, общинските съветници предлагат училището и детската градина в с. Места да останат и в Списъка на защитените детски градини и защитените училища на Република България.

На сесията си общинските съветници приеха Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците на територията на община Банско за 2021 г., която е част от Общинската стратегия за подкрепа за периода 2020-2022 г.

По предложение на районната Дирекция „Социално подпомагане”, на заседанието бе одобрена Общинска програма за закрила на детето за 2021 г.

Общинските съветници разгледаха и приеха годишните отчети за дейността и финансовото състояние за 2020 г. на читалищата „Никола Вапцаров 1894” гр.Банско, „Димитър Благоев 1925” гр. Добринище, „Никола Вапцаров 2010” с. Филипово, „Иван Кюлев 1996” с. Места и „Светлина 2006” с. Кремен.