Log in

Кметът Иван Кадев докладва изпълнението за 2020 г. на Общинския план за развитие и Програмата за управление на община Банско

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Главни акценти в дневния ред на Общинския съвет на днешната му сесия бяха Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие 2014-2021 г. за 2020 г. и Годишен отчет за изпълнение през 2020 г. на Програмата за управление на Община Банско за мандат 2019-2023 г.

Докладът и отчетът бяха представени пред общинските съветници от кмета на община Банско Иван Кадев, който в резюме представи основните пунктове в работата на общинското ръководство през първата пълна година от управленския му мандат :

Необичайна и много различна, 2020 г. остана белязана със знака на пандемията COVID-19. Година, която подчини живота ни на коронавируса и нанесе непредвидени последствия върху всички сектори на обществения живот. Обявеното извънредно положение за цялата тeритoрия на Република България, карантинирането на град Банско и впоследствие – извънредната епидемична обстановка за страната, наложиха и в управленската ни програма да се пренаредят приоритетите.

На първо място трябва да се изтъкне работата в социалната сфера и здравеопазването. Доколкото това беше в нашите възможности, бяхме в помощ на личните лекари и спешната медицинска помощ и най-вече – на жителите на общината. Още в началото на пандемията беше сформиран кризисен щаб и открити горещи телефони. Служителите на Заведения за социални услуги бяха непрекъснато на разположение на гражданите, които имаха нужда от помощ. Изхранвахме над 350 лица, посещавахме нуждаещи се хора и оказвахме, понякога дори и само психическа, подкрепа. Проектите “Топъл обяд” и “Патронажна грижа” обхванаха голяма част от нуждаещите се, допълнително помогнахме с общински средства за справяне с извънредната ситуация.

В тази обстановка бяха големи проблемите и за целия бизнес в града и във всички сфери на обществения живот.

Доволни сме, че всички училища успяха да се пригодят много бързо към новите начини на обучение и образователният процес да продължи без проблеми, макар и по различен начин. Грижата ни за децата и подрастващите не е преставала през цялата година.

Опитахме се да облекчим бизнеса с освобождаване от някои такси, доколкото това беше възможно. Вие всички сте участници в този процес и няма да повтарям взетите съвместно решения.

Успяхме да спасим лятната културна програма, доколкото противоепидемичните изисквания ни позволиха и по този начин да има глътка въздух за туристическия бизнес в общината. Наясно сме, че той е водещ за местното население и затова продължаваме да полагаме усилия за неговото съживяване.

Смятам, че изпълнихме и не малка инвестиционна програма,с което поддържаме доброто състояние на цялата община. Рехабилитираха се улиците “България”, “Цар Симеон”, “Глазне”, вкл. по тази улица беше изградена и разделна канализация. В град Добринище се рехабилитираха улиците “Първи май”, “Яне Сандански” и “Христо Ботев”. Изцяло се изгради и улица “Найден Геров” в Банско. Изпълниха се проектите за енергийна ефективност на три сгради – кметство Места, кметство Добринище и общинската сграда на ул. “Патриарх Евтимий”. Изгради се спортната площадка в ПЛТГ и изцяло се поднови спортната площадка на улица “България”.

Извършиха се ремонтни дейности на всички детски площадки в града и на много улици в общината. Повечето от средствата, вложени в инфраструктурни проекти, бяха осигурени от Оперативните програми. За настоящата година също сме осигурили средства, с които да изпълним сериозна инвестиционна програма.
Заедно можем да продължим, каза в заключение на изказването си пред общинските съветници кметът Иван Кадев.

doklad i kadev