Log in

ВАЖНО!

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

На територията на всички детски градини в Банско е извършена обработка срещу кърлежи и бълхи. Умоляват се всички граждани, гости и родителите да ограничат игрите и разходките на деца в дворовете на детските градини в гр. Банско до 14:00 часа на 02.05.2021

710284212