Log in

Национално състезание по приложна електроника „Мога и зная как”

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Днес бе дадено началото на десетото Национално състезание по приложна електроника „Мога и зная как”, организирано от Министерството на образованието и науката, Търговска верига „Elimex” и Община Банско.

Като патрон на националния етап на състезанието, кметът на община Банско Иван Кадев приветства участниците и даде старт на надпреварата. В словото при откриването той заяви:

Много са причините да се радвам за провеждането на този форум. Като кмет на община Банско съм горд, че като съорганизатор на националния етап на състезанието, Министерството на образованието и науката е избрало нашата Професионална гимназия по електроника и енергетика – приемам това като оценка за нивото на нашето училище. Радвам се и за това, че през последните години Банско все по-често е припознавано не само като туристическа дестинация, но и като място, където специалисти във високите технологии намират своята реализация – в производството, в сферата на образованието, в услугите. Само за няколко години в нашия град бяха създадени и се разрастват ко-уъркинг центрове, използвани от хора от целия свят.

В тази връзка бих искал да изразя надежда, че състезанието „Мога и зная как” ще привлече вниманието на бизнеса и на младите хора с интереси в областта на електрониката и компютърните науки към Банско, защото тук могат да намерят гостоприемна среда за реализиране на идеите си.

Особено приятно за мен е да видя събрани тук толкова умни младежи - млади българи, които участват в това съревнование на ума и сръчността не по задължение, а защото разбират, могат и знаят как.

Като представител на обществото във властта ще кажа уверено – имам голяма надежда и увереност за бъдещето на България с такива умни и можещи наследници. Наша е отговорността – на централната и местната власт, на работодателите, на предприемачите, да създадем условия те да се реализират в България, да създават и развиват бизнес с висока добавена стойност за нашата държава.

В състезанието по приложна електроника виждам резултатите от прилаганата напоследък и у нас, широко разпространената в Западна Европа дуална система, която силно подкрепяме. Смятам за ключово за развитието на българската икономика професионалното обучение, което е отговорно за изграждането на практически умения и реализацията на теоретичните познания в предприятията. Затова, Община Банско в политиката си в сферата на образованието подпомага, според възможностите си, утвърждаването на трите професионални гимнази в града за утвърждаването им като авторитетни и предпочитани учебни заведения, където младежи от района и цялата страна могат да получат качествено образование и възможности за реализация по придобитите специалности.

Пожелавам успех на организаторите и участниците в десетото юбилейно Националното състезание по приложна електроника „Мога и зная как” 2021.

Нека най-добрите победят!

На добър час!