Log in

„Водени от времето, водим образованието“

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

В навечерието на 24-ти Май, директори на общински училища от община Банско взеха участие в пролетната академия за директори и заместник-директори. Обучителният форум, организиран по повод 30-годишнината на Съюза на работодателите в сферата на народната просвета, премина под мотото „Водени от времето, водим образованието“. Академията постави на дневен ред едни от най-наболелите проблеми в образованието и потърси пътища за тяхното решаване.

academy