Log in

РЕМОНТЪТ НА УЛ.”ГЛАЗНЕ” Е В ПОСЛЕДНА ФАЗА

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Днес започна полагане на последния износоустойчив слой асфалт по ремонтирания участък от ул.”Глазне” в Банско.

Това е последният етап от изпълнението на проекта за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа и рехабилитация на нови и съществуващи тротоари в гр.Банско и гр.Добринище.

Проектът е от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР. Неговата обща стойност 1 888 988.97 лв.

В рамките на проекта беше извършена рехабилитация на ул. „Цар Симеон“ между кръстовищата с ул. „България“ и ул. „Патриарх Евтимий“ (път II-19) ) и на ул. „България“ между кръстовища с ул. „Цар Симеон“ до ул. „Патриарх Евтимий“ (път II-19) в гр.Банско. В гр.Добринище бе направена рехабилитация на ул. „Георги Темелков“.

Една от най-натоварените улици в Банско – ул.”Глазне”, бе ремонтирана между кръстовища с ул. „Пирин“ до ул. „Патриарх Евтимий“ (път II-19) на площ 11469 кв.м и тротоари 5575 кв.м.

След полагането на плътния асфалтобетон, улицата покрай река Глазне отново ще поеме трафика от началото на града към планината.