Log in

Съвет на децата към Държавната агенция за закрила на детето

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
Уважаеми съграждани,
 
Предстои процедура по избор на нов Съвет на децата към Държавната агенция за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област в страната и на децата от уязвими групи до 17-годишна възраст.
 
Кандидатите трябва да притежават активност, креативност, толерантност, умения да участват в групови дискусии, ангажираност към обща кауза, да притежават организаторски умения, да мотивират и обединяват децата от областта, умение да се изказват от името на други деца в областта и да имат възможност да пътуват без придружител.
Всеки кандидат трябва да изготви мотивационно писмо за участието си в Съвета на децата.
 
 
 
dazd logo