Log in

ВАЖНО!!!

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Уважаеми жители на община Банско,

Информираме ви, че в гр. Банско ще бъде организирана изнесена приемна на областния управител.

Предвид епидемичната обстановка  и отдалечеността от областния център, областният управител г-н Николай Шушков дава възможност на гражданите да изложат проблемите си, чието решаване е от компетенцията на Областната администрация,  в изнесена приемна. Тя ще бъде организирана в Общинска администрация - гр. Банско на 1 юли /четвъртък/2021 г. от 10:00 до 12:00 часа. Областният управител ще бъде представляван от своя заместник г-н Стоян Христов.