Log in

КМЕТЪТ НА БАНСКО УЧАСТВА В БЪЛГАРО-ГРЪЦКА РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ГКПП ИЛИНДЕН-ЕКСОХИ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Кметът на община Банско Иван Кадев взе участие в организираното от  областния управител Николай Шушков работно посещение в Република Гърция, Префектура Драма.

В срещата взеха участие представители на регион Източна Македония и Тракия и Област Благоевград, които дискутираха възможностите за  отваряне на ГКПП Илинден – Ексохи за преминаване на леки автомобили и пътници.

Кметовете на общини по поречието на Места и колегите им от Префектура Драма и Префектура Кавала анализираха работата по съвместни проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020 г. от европейската стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигане на икономическо, социално и териториално сближаване.

Очаква се доброто сътрудничество да продължи и през настоящия програмен период 2021-2027 г. с нови проекти между граничните общини на територията на област Благоевград и регион Източна Македония и Тракия.

българо-гръцка работна среща за отваряне на гкпп илинден-ексохи