Log in

ОТ НАС ЗАВИСИ КАК ДА ИЗГЛЕЖДА БАНСКО

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Отдел „Чистота и екология” и отдел „Озеленяване” на Общинска администрация Банско призовават всички жители на града, ръководители на търговски дружества, обществени организации и учреждения, собственици и ползватели на имоти да осъзнаят своята гражданска отговорност за състоянието на обществените площи. Задължение на гражданите е да премахват  и почистват складирани строителни материали, плевели и друга растителност по плочници и тротоари към имота им, да поддържат тревните площи, дървета и цветя пред домовете, да почистват оградите и портите си от стари плакати, некролози и т.н.

Общинските служители напомнят, че това е задължение на всеки,  според разпоредбите от Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на община Банско.

Отдел „Озеленяване” има възможност да даде безвъзмездно ограничено количество собствен разсад на едногодишни и многогодишни растения на желаещите да засадят цветя пред домовете си в срок до 2 юли.

За подробности и заявки: ландшафтен арх. Райна Цигорийна – тел. 0749/88651