Log in

РАЗХОДКИ И ПОХОДИ В ПЛАНИНАТА

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВИ КЛАС И ОТ ДВЕТЕ УЧИЛИЩА:

СБОРЕН ПУНКТ – ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА ПАРК „ПИРИН” ОТ 09:00ч.

08 юли: Първа разходка до Ролбана

15 юли: Втора разходка до Пещерите

РЪКОВОДИТЕЛИ:

АНИ ТРЕНЧЕВА, ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА, БОЙКА КАЛАЙДЖИЕВА

ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ВТОРИ КЛАС И ТРЕТИ КЛАС И ОТ ДВЕТЕ УЧИЛИЩА:

СБОРЕН ПУНКТ – СТАРА АВТОГАРА ОТ 08:00ч.

08 юли: Първи поход - до Байкушева мура

15 юли: Втори поход – до езерата

РЪКОВОДИТЕЛИ:

МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА, КАТЯ БОЖКОВА, ПЛАНИНСКИ СПАСИТЕЛИ

ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ЧЕТВЪРТИ ДО СЕДМИ КЛАС И ОТ ДВЕТЕ УЧИЛИЩА:

СБОРЕН ПУНКТ – СТАРА АВТОГАРА ОТ 08:00ч.

19 юли: Първи поход – до х. Дамяница

26 юли: Втори поход – до вр. Хвойнати

РЪКОВОДИТЕЛИ:

МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА, КАТЯ БОЖКОВА, ПЛАНИНСКИ СПАСИТЕЛИ

РЕЗЕРВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ:

АНИ ТРЕНЧЕВА, МАРИЯ ГЛАВЧЕВА

*УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, МОЛЯ ДА НИ ИНФОРМИРАТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО, АКО УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА ВИ ОТПАДА.

ЕКСКУРЗИИ

ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВИ И ВТОРИ КЛАС И ОТ ДВЕТЕ УЧИЛИЩА:

СБОРЕН ПУНКТ – СТАРА АВТОГАРА ОТ 07:30ч.

09 юли: Първа екскурзия до София

16 юли: Втора екскурзия до Хаджидимово

РЪКОВОДИТЕЛИ:

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА, БОЙКА КАЛАЙДЖИЕВА, КАТЯ БОЖКОВА

РЕЗЕРВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ:

АНИ ТРЕНЧЕВА, МАРИЯ ГЛАВЧЕВА

ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ТРЕТИ ДО СЕДМИ КЛАС И ОТ ДВЕТЕ УЧИЛИЩА:

СБОРЕН ПУНКТ – СТАРА АВТОГАРА ОТ 07:30ч.

02 август: Първа екскурзия до Батак

09 август: Втора екскурзия до Цари Мали град

РЪКОВОДИТЕЛИ:

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА, БОЙКА КАЛАЙДЖИЕВА, КАТЯ БОЖКОВА

РЕЗЕРВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ:

АНИ ТРЕНЧЕВА, МАРИЯ ГЛАВЧЕВА

*УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, МОЛЯ ДА НИ ИНФОРМИРАТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО, АКО УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА ВИ ОТПАДА.

pohod