Log in

ПРИЗИВ ЗА РАЗУМНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград информира, че дебитът на водоизточниците за населените места в община Банско е намален. Същевременно се констатира повишено водопотребление за всички населени места, дължащо се на ползване на водата от водопроводната мрежа за поливане. В тази връзка, от ВиК предупреждават, че е възможно да бъде въведен режим на водоползване.

Ръководството на община Банско призовава жителите на Банско и другите населени места да ограничат ползването на вода от водопроводната мрежа само за питейни и битови нужди.