Log in

ПОДПИСАН БЕ ДОГОВОР ЗА РЕМОНТ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА БАНСКО

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Днес, кметът на община Банско Иван Кадев и управителят на фирма „Галчев Инженеринг” ЕООД - Любомир Галчев, подписаха договор за ремонт на уличната мрежа на територията на община Банско.

За поръчката бе проведена открита процедура по ЗОП, която гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката и прозрачност при разходване на финансовите средства.

Ремонтът на улици в град Банско, град Добринище, село Кремен, село Места и село Филипово ще бъде на стойност 2,237 млн. лв. без ДДС. Предвижда се ремонт на асфалтовата настилка и тротоарните настилки, смяна на бетонови бордюри, изкърпване на съществуващи асфалтови настилки, ремонт на повърхностните водоотвеждащи съоръжения, подмяна на капаци на ревизионните шахти на подземните комуникации и други дейности.

Днес, кметът на община Банско Иван Кадев и управителят на фирма „Галчев Инженеринг” ЕООД - Любомир Галчев, подписаха договор за ремонт на уличната мрежа на територията на община Банско.

Днес, кметът на община Банско Иван Кадев и управителят на фирма „Галчев Инженеринг” ЕООД - Любомир Галчев, подписаха договор за ремонт на уличната мрежа на територията на община Банско.