Log in

НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ 116 111

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Община Банско подкрепя усилията на Държавната агенция за закрила на детето за популяризиране и управление на Националната телефонна линия за деца 116 111, която е с хармонизиран европейски телефонен номер.

Чрез линията децата могат да бъдат изслушани, подкрепени или насочени от професионалисти психолози анонимно, безплатно, 24 часа, 7 дни в седмицата. Линията е възможност и за възрастните загрижени за деца да получат информация и консултация по въпроси, свързани с деца или да сигнализират за дете, което е в рискова ситуация.

Телефонният софтуер има изградена бърза връзка с Националната система 112 , отделите за „ Закрила на детето“ в цялата страна, РУ на МВР, РУО към МОН и др.

Национална телефонна линия за деца 116 111