Log in

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ПЕТ ДЪРЖАВИ РАБОТЯТ ПО СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Представители на четири училища  от Латвия, Португалия, Испания и Турция гостуват на Банско, където техен домакин е екипът на НУ”Св.Паисий Хилендарски” с директор Евгения Тренчева.

Днес те проведоха среща с общинското ръководство, на която кметът Иван Кадев и зам.-кмет Сашка Въчкова изразиха силната подкрепа на общинската администрация и Общинския съвет за всички инициативи и дейности за развитие на творческия и интелектуалния потенциал на децата.

НУ ”Св.Паисий Хилендарски” е координатор по Еразъм + на проект „Нека опознаем нашите традиции“. В него началното училище си партнира с училища от латвийския град Валмиера,  турския град Болу, португалския град Авейро и гр.Агилас в Испания.

Разбирането и възприемането на различни култури и традиции е жизнено важно в днешния свят и затова процесът трябва да започне от ранна детска възраст с опознаване на култури, традиции, ценности и поведение на различни групи хора – такива са мотивите на преподавателите от  пет държави за разработване на проекта, насочен към деца от 8 до 11 годишна възраст.

В двегодишната му програма, чиято реализация започна в началото на 2020 г., са заложени интересни дейности, в които на петте родни езици на децата и работен език английски те споделят обичаите и традициите си, подготвят пътеводители, речници, театрални пиеси и много други. Учителите пък споделят добри практики от своите учебни програми.

Гостите на НУ ”Св.Паисий Хилендарски” останаха изключително впечатлени от материалната база на общинското училище и умелото съчетаване на богатите му традиции с иновативните методи на работа.