Log in

БАНСКО РЕЦИКЛИРА!  ВСИЧКИ ЗАЕДНО В ГРИЖА ЗА ПРИРОДАТА!

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

На 13 септември в община Банско, стартира кампания за събиране и рециклиране на отпадъци от стъкло, която ще продължи до средата на месец ноември.

Целта на кампанията е включването на обществеността като ключов фактор при прилагане на йерархията в управлението на отпадъците. С разделното събиране на отпадъците /стъкло/, се намалява общото количество депониран отпадък и вредното въздействие върху околната среда. Изпълнението на регламентираните разпоредби в Закона за управление на отпадъците и преминаването към разделното им събиране, предполага, повторното им използване,  поправка и рециклиране, което ще спомогне за преминаване към по - съвременно и модерно управление на отпадъците.

В рамките на два месеца, призованите като  участници в кампанията: хотели, семейни хотели, къщи за гости, стаи за гости, хранителни магазини, ресторанти, кафенета, домакинства, туристи, социални заведения, детски градини, граждани,  ще имат възможността да предават събрани количества стъкло в обявените предварително пунктове за по-големи количества и в поставени контейнери тип „Иглу“, на определени точки в град Банско.

Правилата за предаване на стъкло са следните:

Обявената кампания се отнася за разделно събиране на опаковки от стъкло: буркани, бутилки;

Предаваните количества стъкло, трябва да бъдат чисти от различни замърсявания;

Да бъдат премахнати капачки и тапи от предаваните количества стъкла;

Няма да бъдат приемани: стъклопакети, дограми, стъкла от автомобили, огледала, стъклена посуда и др., които изискват различна технология на преработка и не могат да бъдат включени в настоящата кампания; 

Община Банско и „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ“ - организацията отговорна за обслужването на цветните контейнери и рециклирането на събраните отпадъци на територията на общината, са организатори на инициативата и се обединяват под мотото „Всички заедно в грижа за природата“.

За активно включилите се в кампанията, ще бъдат предоставени поощрителни награди.