Log in

Редовна сесия на Общински съвет Банско

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
На редовното си заседание, общинските съветници одобриха отчета на бюджета на Община Банско за 2020 г.

На редовното си заседание, общинските съветници одобриха отчета на бюджета на Община Банско за 2020 г. С единодушие на всички присъстващи съветници бе приета и информацията за текущото изпълнение на тазгодишния общински бюджет към 30 юни 2021 г.

Във връзка със сключения договор между Община Банско и Министерство на труда и социалната политика за безвъзмездна финансова помощ по ОП”Развитие на човешките ресурси” за проект ”Патронажна грижа + в община Банско”, съветниците възложиха изпълнението му, като услуга от общ икономически интерес, на общинско звено „Домашен социален патронаж”. Проектът ще се изпълнява в продължение на една година - до 16 октомври 2022 г. Той ще предостави възможност на над 30 възрастни хора с ограничения, в невъзможност за самообслужване или с увреждания, да получат подкрепа от обучен екип в домашна среда.

На заседанието беше одобрено и споразумението за сътрудничество между Община Банско и общините Любляна/Словения/, Осиек /Хърватия/, Бергамо /Италия/ и Сосновиец /Полша/. Съвместната дейност на общините е във връзка с изпълнение на проектно предложение „BeePathNet – Reloaded” по програма „URBACT III” за увеличаване броя на градските пчелари.