Log in

ПЪТУВАНЕ ВЪВ ВРЕМЕТО

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
В Дома на изкуствата към Музеен комплекс Банско е подредена една нестандартна изложба.

В Дома на изкуствата към Музеен комплекс Банско е подредена една нестандартна изложба. Тя е на автора Краси Тодоров и е именувана „ПЪТУВАНЕ ВЪВ ВРЕМЕТО“. Различното в нея е това, че представя творби, които всеки сам може да направи със собствените си ръце и които отразяват начин на пространствено виждане и система на познание. Всяка една от скулптурите, наречени „ZN ART скулптури“ по името на метода, който Краси Тодоров изобретява преди 20 години, носи в себе си значителен обем информация, свързана с възприятето и изучаването на исторически епохи и култури, на техническо развитие и модерна философия.

Експонатите показват процес, в който всеки може да развива своето пространствено мислене и умения, да разширява разбиранията си за света, докато с приятели в училище или у дома се забавлява и пресъздава в материал любим исторически артефакт, а защо не и създаден от него дигитален модел.

Част от представените ZN ART скулптури са създадени съвместно с деца, ученици и преподаватели по време на демонстрации на метода или различни майсторски класове, ръководени от Краси Тодоров и неговия екип. Други са реализирани изцяло в студиото на художника в процеса на разработване и развитие на самия метод.

Изложбата синтезира впечатленията на Краси Тодоров от неговите лични пътувания в света на въображаемото, но едновременно с това разкрива и нови хоризонти за един по-различен подход към миналото, на базата на който да променим настоящето и да създадем по-богато и различно бъдеще. Защото така, както в началото на века фотографията е била нещо рядко и ценно, така и работата с дигитална информация и нейното материализиране днес, все още е в началото на своето развитие.

Изложбата е отворена за посещения до 5 ноември 2021 г.